månadsmöte den 8 jan. 2018

Uppdaterades: 22 maj 2018

Januaris Månadsmöte började med att ordföranden Crister Sterning ”spånade” omkring vad som händer och kan hända under 2018. Med anknytning till det nyligen utsända programhäftet informerade Crister om aktuella aktiviteter. Efter kaffet fick vi på en mycket uppskattad underhållning med Agneta och Hasse från ”Skånska visor”. Vi bjöds på visor och ballader på skånskt manér samt inslag av skrönor från gångna tider.

Publicerades: 17 januari 2018 Uppdaterades: 22 maj 2018