Årsmötet 2018

Uppdaterades: 22 maj 2018

I strålande sol och någon grad kallt, samlades ca 160 medlemmar i Surbrunnsparken torsdagen den 8 februari för årsmöte med SPF Seniorerna Ystad. Ordförande Crister Sterning hälsade alla välkomna och inledde med en kort information om kommande aktiviteter under våren. Han framhöll att föreningen arbetar för att tillhandahålla ett program som ska passa alla och alla smakriktningar, men för att göra programmet ännu bättre vill vi gärna ha tips och idéer till nya aktiviteter. Trubaduren Berndt Hammarlund (f d Grus i Dojan) tog därefter över scenen och med gitarren som musikaliskt stöd sjöng han visor av både kända och mindre kända kompositörer, t ex Evert Taube, Tage Danielsson, Stefan Demert, Ruben Nilsson, Evert Ljusberg och Staffan Stolpe. Mellan visorna berättade han olika historier och nämnde även en devis av Tage Danielsson: ”Utan tvivel är man inte riktigt klok, det fattas några kloka beslut”. Berndt Hammarlund avtackades med en tornväktare med tillhörande historik om denna Ystadprofil. Efter kaffe med semla påbörjades sedan årsmötet under ledning av vice ordförande Knut Sigander. Verksamhetsberättelsen, den ekonomiska rapporten och revisionsberättelsen gicks igenom och godkändes av mötet. Mötet beviljade också styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året. Därefter godtog årsmötet förslag till stadgeändring avseende motionstid och tid för årsmötets genomförande. Mötet hade också att ta ställning till olika val som utföll så här: Den nya styrelsen består av: Lennart NE Olsson ordförande, Knut Sigander vice ordf., Ing-Marie Kotte kassör, Åsa Ehrlin sekreterare, Christer Carlson medlemsregisteransvarig, Kerstin Olsson hemsidesansvarig, Crister Sterning studieansvarig, Ingmar Kotte annonsansvarig, samt Göran Bergdal programansvarig. Till revisorer omvaldes Lennart Olsson, Göran Grufstedt samt nyvaldes Karin Olsson. Till valberedning omvaldes Gerd Nilsson, sammankallande, Ann-Kristin Oskarsson och Gunilla Magnusson. SPF:s förbundsstyrelse har beslutat att höja medlemsavgiften med 30 kr och årsmötet godtog styrelsens förslag att höja avgiften med 25 kr till totalt 275 kr från och med 2019. Avgående ordförande Crister Sterning avslutade sin tid som ordförande med att avtacka följande medarbetare som med stort engagemang bidragit till föreningens verksamhet: Inge Bissler, (studiecirkel i tyska), Sven-Åke Mattisson (Boule), Lars-Åke Larsson (revisor), Bo Holmberg (styrelsen), Göran Lundh (IT-ansvarig/styrelsen) som samtliga erhöll en vacker vårbukett. Avslutningsvis överräckte Crister också varsin röd ros till de två damerna i styrelsen Ing-Marie Kotte och Åsa Ehrlin, som båda är till stor hjälp i föreningen inom ekonomi och sekretariat. Knut Sigander avtackade Crister Sterning med blommor och Peter Lindgren framförde sitt och distriktsstyrelsens tack för det arbete Crister lagt ner under sina 3 år som ordförande. Därefter avslutades årsmötet och den nyvalde ordföranden Lennart NE Olsson gjorde en kort presentation av sig själv och sina ambitioner för att föra arbetet vidare framåt.

Publicerades: 12 februari 2018 Uppdaterades: 22 maj 2018