Mingel o grill

Vi minglade och grillade uti Strövelstorp