GDPR

Dataskyddsförordning (GDPR, The General Data Protection Regulation) gäller i hela EU och har till syfte att skapa en enhetlig och likvärdig nivå för skyddet av personuppgifter så att det fria flödet av uppgifter inom Europa inte hindras.

Personuppgiftsregler - GDPR
Viktigt att veta om Dataskyddsförordningen (GDPR)

Dataskyddsförordningen (The General Data Protection Regulation, GDPR) är till för att skydda enskildas grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter. Förordningen trädde i kraft våren 2018 och gäller i hela EU. Den omfattar både företag och ideella organisationer.

I GDPR fastslås bland annat att man inte får dela bilder eller filmer eller andra personuppgifter (email-adresser, telefonnummer och mycket mer) utan att personen gett sitt samtycke. Den som bryter mot GDPR riskerar dryga böter.

På Datainspektionens hemsida finns mycket information om GDPR.
Till Datainspektionen

 

Förbundets riktlinjer om personuppgifter

Förbundet har sammanställt en kort vägledning för publicering av personer på bild och ljud på våra hemsidor. Information om SPF Seniorernas hantering av personuppgifter finns på hemsidan.

Personer i bild och ljud på SPF Seniorernas hemsidor

SPF Seniorernas hantering av personuppgifter

 

Samtyckesblaketter

Här är två förslag på "Samtyckesblanketter" som kan användas vid fotografering på medlemsträffar, bussresor och andra sammankomster. Självklart kan ni ändra i blanketterna så de fungerar vid era sammankomster.

Samtyckesblankett för ett specifikt tillfälle

Samtyckesblankett och deltagarförteckning i samma dokument