Lund Öster

Uppdaterades: 03 september 2020

Byggande i Lund

Vid SPF Lund Östers månadsmöte i augusti hade man bjudit in Björn Abelson.

På grund av Coronan kunde man inte ha ett fysiskt möte.
Föredraget spelades in och medlemmarna kunde se det digitalt.

Lund Öster har gett de andra föreningarna i Lundakretsen möjlighet att att ta del av detta informativa föredrag.

Tyvärr pratar inte Björn om Stångby, men att höra vad som händer de närmsta åren i Lund är intressant.

När vi är tillbaka till normala förhållanden kommer vi att bjuda in Björn att prata om Stångby och Vallkärra.

Klicka här  så kommer du till Lund Östers hemsida och föredraget.

Publicerades: 03 september 2020 Uppdaterades: 03 september 2020