Julhälsning

Uppdaterades: 09 december 2020

Bästa medlemmar i SPF Seniorerna Stångby!

Tänk, nu är vi redan inne i årets julmånad! Sen det senaste månadsbrevet har coronaläget försämrats med ytterligare inskränkningar och mindre frihet för oss alla. Men nu har vi två näraliggande händelser som ger oss hopp och förtröstan. För det första står ju julen för dörren. Jag hoppas verkligen att alla medlemmar får tillfälle att träffa sina nära och kära. Den andra positiva händelsen är att vaccinering mot pandemin verkar stå för dörren. I skrivande stund är ännu inte de olika vaccinerna igenom godkännandefasen, men när väl detta arbete slutförts vet vi en sak: Vi seniorer står långt fram i kön för att få en spruta i armen! Fram till vaccinering kommit igång ska vi fortsätta att stötta varandra samt hålla i, hålla avstånd och hålla ut!

Vad har då hänt i SPF Stångby sen senaste månadsbrevet? Ärligt talat, inte mycket, utan pandemin har verkligen begränsat oss. Styrelsen har haft ett möte med hjälp av det digitala verktyget Zoom. Detta verktyg fungerade alldeles utmärkt! På detta möte beslöts att vi tyvärr måste ställa in de tidigare aviserade aktiviteterna med invigning av buss den 13 december samt julsamling utomhus med glögg och lussebulle. Styrelsen anser det inte vara ansvarsfullt att bjuda in till resa eller samlingar under rådande smittsituation och gällande restriktioner. Vi hoppas alla har förståelse för dessa beslut. Däremot fortsätter vi planeringen för att genomföra möten i hallen den 22 februari resp 29 mars. I bästa fall har många av oss då fått nödvändigt vaccin. Program är ännu inte klart.

På mötet fattade vi också beslut kring hur årsmötet 2021 ska genomföras. Förbundet har gett oss riktlinjer kring hur årsmöten kan genomföras. Deras riktlinjer är att antingen skjuta fram årsmötet eller att genomföra ett per capsulam-möte. Vad betyder då ett "per capsulam-möte"? Den som slår på ordet i Wikipedia ser att det är ett ålderdomligt latinskt ord och betyder att man kan fatta beslut utan att beslutsfattarna möts. Styrelsen har fattat beslut att genomföra årsmötet på detta sätt i stället för att skjuta upp allt till en obestämbar framtid. Hur kommer då mötet att gå till? Kort sammanfattat kommer samtliga årsmöteshandlingar att skickas till er medlemmar den 20 jan via mail eller brev. En svarsblankett med förslag till beslut ingår också. Denna svarsblankett ska returneras av er senast den 1 febr. Formellt årsmöte hålls på sedvanlig tid för oss i SPF Stångby, dvs andra måndagen i februari, den 8 febr. Hur du fyller i blanketten och vem du skickar den till kommer att framgå av den "bruksanvisning" som medföljer utskicket den 20 jan. I nuläget önskar vi i styrelsen bara en sak: Rösta! Dvs, deltag i årsmötet genom att fylla i svarsblanketten.

Nu återstår bara en sak runt årsmötet: Du kallas härmed till årsmöte per capsulam för SPF Seniorerna Stångby den 8 februari 2021. Ev. motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 10 januari.

Styrelsen vill tacka medlemmarna för det stöd vi erhållit under de svåra och mycket annorlunda förhållanden som varit 2020. Vi tillönskar alla

EN GOD JUL OCH ETT GOTT NYTT ÅR!

Slutligen glöm inte det sedvanliga: Var rädda om er, håll avstånd och håll ut,

För styrelsen i SPF Seniorerna Stångby

Berne J, ordf

Publicerades: 09 december 2020 Uppdaterades: 09 december 2020