Årsmöte 2021

Uppdaterades: 11 februari 2021

Kallelse till Årsmöte år 2021

SPF Seniorerna Stångby håller årsmöte måndagen den 8 februari 2021.
På grund av rådande pandemi kommer årsmötet hållas per capsulam.
Alla medlemmar kallas härmed till årsmötet.

Motion till ordinarie årsmöte kan väckas av medlem. Motion ska ha kommit föreningsstyrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet.

Handlingar för årsmötet.

Föredragningslista årsmöte 8/2 2021

Verksamhetsberättelse för år 2020

Resultat- o Balansräkning för år 2020

Kommentarer till RoB 2020

Revisionsberättelse för år 2020

Valberedningens förslag till val för år 2021-2022

Beslutsblankett för årsmöte för SPF Seniorerna Stångby per capsulam måndagen den 8 februari 2021.

Protokoll årsmöte 8/2 2021

Publicerades: 08 december 2020 Uppdaterades: 11 februari 2021