Årsmöte 2020

Uppdaterades: 24 februari 2020

Kallelse till Årsmöte år 2020

SPF Seniorerna Stångby håller årsmöte måndagen den 10 februari 2020 kl. 14:00 på Församlingsgården i Stångby. Alla medlemmar kallas härmed till årsmötet.

Motion till ordinarie årsmöte kan väckas av medlem. Motion ska ha kommit föreningsstyrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet.

Handlingar för årsmötet.

Föredragninglista årsmöte 10/2 2020

Verksamhetsberättelse för år 2019

Resultaträkning 2019

Balansräkning 2019

Revisionsberättelse för 2019

Valberedningens förslag till val för 2020.

Protokoll från årsmötet 2020.

Publicerades: 12 november 2019 Uppdaterades: 24 februari 2020