Årsmöte 2019

Uppdaterades: 31 januari 2020

Kallelse årsmöte 2019.

SPF Seniorerna Stångby
håller årsmöte måndagen den 11 februari 2019 kl. 14:00
på Församlingsgården i Stångby.
Alla medlemmar kallas härmed till årsmötet.

Motion till ordinarie årsmöte kan väckas av medlem.
Motion ska ha kommit föreningsstyrelsen tillhanda senast fyra
veckor före årsmötet.

Handlingar för årsmötet.

Föredragninglista årsmöte 11/2 2019

Verksamhetsberättelse för år 2018

Resultaträkning

Balansräkning

Revisionsberättelse för 2018

Valberedningens förslag till val för 2019.

Protokoll från årsmötet 2019.

Publicerades: 26 november 2018 Uppdaterades: 31 januari 2020