Dataevent

Dataevent som vi genomfört.

Dataevent

I slutet av maj inbjöd Samorganisationen till ett dataevent. Medarrangör var Seniornet. Tillslutningen var mycket god. Alla kunde tyvärr inte beredas plats. Ämnen som avhandlades var säkerhet på nätet, molntjänster och E-hälsa. I samlingen gavs tillfälle till frågor. Något som deltagarna tog väl vara på. Programmet innehöll också erbjudande av kurser. Många tog vara på möjligheten att anmäla sitt intresse. Störst intresse tilldrog sig iPad, Windows 10 och Molntjänster. Eventet avslutades med samkväm. Då det blev tillfälle ytterligare att dryfta olika frågeställningar.
Dan Östergaard svarade för informationen i de olika ämnena. Deltagarna blev lovade att via SAMs hemsida kunna ta del av dokumentationen. Det har dröjt med publiceringen eftersom vår hemsida är under uppbyggnad. Nu finns föredragningarna tillgängliga via länkarna nedan. Kursprogrammet kommer också att publiceras på vår hemsida.
spfseniorerna.se/samorganisationmalmo Klicka på länkarna nedan

(På bilden syns från vänster Dan Östergaard, Andreas Woxmark, Ingrid Lindberg samtliga från Seniornet och Gunvar Grevstig SAM).

Molntjänster

Säkerhet på internet

ehälsa