Rese- Teaterprogram

Uppdaterades: 29 mars 2020

VIKTIGT ATT VETA !

Anmälan till våra arrangemang är bindande.
Den görs, om inget annat anges, enligt nedan:

Studiebesök

Till Pia Tiensuu 046-73 84 86 eller tiensuu@telia.com
Vid avbokning efter utgången anmälningsdag tas full betalning ut.

Teaterbesök
Till Lars-Erik Svensson 046-13 12 83 eller 046-131283@telia.com
Vid avbokning efter att biljett beställts tas full avgift ut, om ej ersättare kan ordnas.

Resor
Vid såväl en- som flerdagsresor uttages kostnad enligt researrangörens/bussbolagets bestämmelser.
Information lämnas separat för varje resa.

Vid resor eller teaterresor avgår buss från Kävlinge (Mitt emot Netto), ibland även från Furulund (Ligusterns parkering)

Publicerades: 24 november 2015 Uppdaterades: 29 mars 2020