2019-06-11

Uppdaterades: 12 juni 2019

Veckans utflykt gick i följande områden, 15 personer deltog.

Starten gick genom delar av Kävlinge och vidare mot Hög – Högs mölla – Furulund – Stävie – Ruthem – Flädie - Fjelie – Gunnesbo i Lund – Vallkärra stn – Kullen och åter till parken i Kävlinge (27 km)

Det gjordes ett kort uppsamlingsstopp vid Stävie byväg samt vid Gunnesbo i Lund.

Vid Flädie stn gjordes ett stopp för rast och fika.

Samtliga deltagare är informerade om nya lager om GDPR och har godkänt publicering av bilder på SPF,s hemsida. Vilket innebär att var och en som inte önskar deltaga på bilderna meddelar Gert Persson. Bilderna kommer därefter att tagas bort eller att ansikten kommer att pixlas ner.

Publicerades: 12 juni 2019 Uppdaterades: 12 juni 2019