2019-05-28

Uppdaterades: 28 maj 2019

SPF-Trampen

Veckans utflykt gick i följande områden, 20 personer deltog.

Starten gick genom parken i Kävlinge och vidare mot Lackalänga – Vallkärra Stn – Nöbbelövs mosse – Vallkärra – Stångby kyrkby – V Hoby –

Stampen – Rinnebäck och åter till parken i Kävlinge (23 km)

Det gjordes ett kort uppsamlingsstopp vid Vallkärra Stn och Stångby kyrkby.

Vid Nöbbelövs mosse gjordes ett stopp för rast och fika.

Samtliga deltagare är informerade om nya lager om GDPR och har godkänt publicering av bilder på SPF,s hemsida. Vilket innebär att var och en som inte önskar deltaga på bilderna meddelar Gert Persson. Bilderna kommer därefter att tagas bort eller att ansikten kommer att pixlas ner.


Publicerades: 28 maj 2019 Uppdaterades: 28 maj 2019