2019-05-21

Uppdaterades: 21 maj 2019

SPF-Trampen

Veckans utflykt gick i följande områden, 21 personer deltog.

Starten gick genom delar av Kävlinge och vidare mot Rinnebäck – St Harrie – Södervidinge – St Harrie – Olivelugn – Olstorps mölla – Norrvidinge – Henkelstorp –

Dagstorp – Södervidinge och via Gryet åter till parken i Kävlinge (30 km)

Det gjordes ett kort uppsamlingsstopp i Södervidinge där järnvägskorsningen var blockerad av ett tågstopp vilket fick oss att vända åter till St Harrie för att välja annan väg,

ännu ett stopp gjordes vid Olstorps mölla och vid Dagstorps skjutbana för rast och fika.

Samtliga deltagare är informerade om nya lager om GDPR och har godkänt publicering av bilder på SPF,s hemsida. Vilket innebär att var och en som inte önskar deltaga på bilderna meddelar Gert Persson. Bilderna kommer därefter att tagas bort eller att ansikten kommer att pixlas ner.


Publicerades: 21 maj 2019 Uppdaterades: 21 maj 2019