2019-05-14

Uppdaterades: 21 maj 2019

SPF-Trampen

Veckans utflykt gick i följande områden, 26 personer deltog.

Starten gick genom delar av Kävlinge och vidare mot Hög – Lödde – Borgeby Slott – Ruthem – Stävie – Furulund och vidare utmed åvägen åter till parken i Kävlinge (20 km)

Det gjordes ett kort stopp för uppsamling vid Högs skola och vid Borgeby slott togs en längre paus för rast vila och fika, vid Stävie Hage gjordes ett stopp för uppsamling inför återfärden till slutmålet.

Samtliga deltagare är informerade om nya lager om GDPR och har godkänt publicering av bilder på SPF,s hemsida. Vilket innebär att var och en som inte önskar deltaga på bilderna meddelar Gert Persson. Bilderna kommer därefter att tagas bort eller att ansikten kommer att pixlas ner.


Publicerades: 20 maj 2019 Uppdaterades: 21 maj 2019