2019-05-07

Uppdaterades: 09 maj 2019

SPF-Trampen

Här följer lite info från uppstarten av årets SPF-Trampen 2019-05-07

Veckans utflykt gick i följande områden, 20 personer deltog.

Starten gick från Parken i Kävlinge genom delar av Kävlinge och vidare över Lilla Ro – V Hoby – Bösamöllan - Lilla Harrie – Åboda och via Rinnebäck åter till parken i Kävlinge (16 km)

Det gjordes ett kort stopp vid V Hoby och vid L Harrie togs en längre paus för rast vila och fika.

Samtliga deltagare är informerade om nya lager om GDPR och har godkänt publicering av bilder på SPF,s hemsida. Vilket innebär att var och en som inte önskar deltaga på bilderna meddelar Gert Persson. Bilderna kommer därefter att tagas bort eller att ansikten kommer att pixlas ner.

I samband med informationen har man även fått information om att man måste vara medlem eller vänmedlem i SPF för att delta i våra aktiviteter.


Publicerades: 09 maj 2019 Uppdaterades: 09 maj 2019