Bridgens våravslutning

Uppdaterades: 07 juni 2019

Bilder från bridgens trevliga våravslutning.

Samtliga deltagare är informerade om den nya lagen GDPR och har godkänt publicering av bilder på SPF,s hemsida. Vilket innebär att var och en som inte önskar deltaga på bilderna meddelar Ewa Galbe. Bilderna kommer därefter att tagas bort eller att ansikten kommer att pixlas ner.Publicerades: 07 juni 2019 Uppdaterades: 07 juni 2019