Minnesanteckningar

Uppdaterades: 18 mars 2020

Nedan finns Minnesanteckningar från våra månads- och årsmöten och andra medlemsmöten.

Minnesanteckningar från Månadsmötet 2020-03-05, tryck här

Protokoll från Månads- och Årsmöte 2020-02-13, tryck här

Minnesanteckningar från Månadsmötet 2020-01-09, tryck här

Minnesanteckningar från Månadsmötet 2019-12-05, tryck här

Minnesanteckningar från Månadsmötet 2019-11-07, tryck här

Minnesanteckningar från Månadsmötet 2019-10-03, tryck här

Minnesanteckningar från Månadsmötet 2019-09-05, tryck här

 

Minnesanteckningar från Månadsmötet 2019-05-09, tryck här

Minnesanteckningar från Månadsmötet 2019-04-04, tryck här

Minnesanteckningar från Månadsmötet 2019-03-07, tryck här

Protokoll Månads och Årsmötet 2019, tryck här

Minnesanteckningar från Månadsmötet 2019-01-10, tryck här

Minnesanteckningar från Månadsmötet 2018-12-06, tryck här

Minnesanteckningar från Månadsmötet 2018-11-08, tryck här

Minnesanteckningar från möte med verksamhetsansvariga 2018-10-18, tryck här

Minnesanteckningar från Månadsmötet 2018-10-04, tryck här

Minnesanteckningar från Månadsmötet 2018-09-06, tryck här

Minnesanteckningar från Månadsmötet 2018-05-03, tryck här

Minnesanteckningar från Månadsmötet 2018-04-12, tryck här

Försök med biosittning på månadsmötena 2018-03-08, tryck här

Minnesanteckningar från Månadsmötet 2018-03-08, tryck här

Protokoll från årsmötet 2018, tryck här

Minnesanteckningar från Månadsmötet 2018-01-11, tryck här

Publicerades: 31 oktober 2016 Uppdaterades: 18 mars 2020