Minnesanteckningar

Uppdaterades: 09 september 2019

Nedan finns Minnesanteckningar från våra månads- och årsmöten och andra medlemsmöten.

Minnesanteckningar från Månadsmötet 2019-09-05, tryck här

Minnesanteckningar från Månadsmötet 2019-05-09, tryck här

Minnesanteckningar från Månadsmötet 2019-04-04, tryck här

Minnesanteckningar från Månadsmötet 2019-03-07, tryck här

Protokoll Månads och Årsmötet 2019, tryck här

Minnesanteckningar från Månadsmötet 2019-01-10, tryck här

Minnesanteckningar från Månadsmötet 2018-12-06, tryck här

Minnesanteckningar från Månadsmötet 2018-11-08, tryck här

Minnesanteckningar från möte med verksamhetsansvariga 2018-10-18, tryck här

Minnesanteckningar från Månadsmötet 2018-10-04, tryck här

Minnesanteckningar från Månadsmötet 2018-09-06, tryck här

Minnesanteckningar från Månadsmötet 2018-05-03, tryck här

Minnesanteckningar från Månadsmötet 2018-04-12, tryck här

Försök med biosittning på månadsmötena 2018-03-08, tryck här

Minnesanteckningar från Månadsmötet 2018-03-08, tryck här

Protokoll från årsmötet 2018, tryck här

Minnesanteckningar från Månadsmötet 2018-01-11, tryck här

Publicerades: 31 oktober 2016 Uppdaterades: 09 september 2019