Styrelsen

Uppdaterades: 15 december 2017
--todo--

Kerstin Göransson

Styrelsen Ordförande

--todo--

Nils Göran Lindquist

Styrelsen Vice ordförande

--todo--

Ingrid Magnusson

Styrelsen Sekreterare

--todo--

Ylva Larsson

Styrelsen Vice Sekreterare

--todo--

Lena Lindberg

Styrelsen Kassör

--todo--

Ulla Cronstam

Styrelsen Ledamot

--todo--

Birgitta Nilsson

Styrelsen Ledamot

Publicerades: 15 december 2017 Uppdaterades: 15 december 2017