Funktionärer

Uppdaterades: 15 december 2017
--todo--

Eva Ahlkvist

Valberedning

--todo--

Julius Bertschinger

Webbredaktör

--todo--

Gull-Britt Blixt

Valberedning

--todo--

Kerstin Göransson

Utbildning

--todo--

Sten-Åke Johansson

Trafik

--todo--

Lena Lindberg

Medlemsregisteransvarig CU

--todo--

Nils Göran Lindquist

Pensionärsråd-KPR

--todo--

Ingrid Magnusson

Folkhälsa

--todo--

Jörgen Magnusson

Valberedning-Ordförande

--todo--

Margitha Nilsson

Resor

Publicerades: 15 december 2017 Uppdaterades: 15 december 2017