Om föreningen

Uppdaterades: 20 oktober 2018
  • "Bjärlången" ligger direkt intill byn

Vår förening ingår i SPF Seniorerna, som är en ideell, partipolitiskt och religöst obunden intresseorganisation för pensionärer. Vår förening arbetar för att erbjuda seniorerna i Bjärnum ett aktivt liv med social gemenskap i våra många aktiviteter.
Vi försöker också påverka kommunen i äldrefrågor.

Vi är omkring 210 medlemmar och har ett rikt utbud av aktiviteter.

Medlemsavgiften är 250 kronor per år.

Publicerades: 15 december 2017 Uppdaterades: 20 oktober 2018