Aktiviteter SPF med PRO

Uppdaterades: 28 april 2018

Boule: Vår-sommar-höst, tisdagar, kl.14.00 (med start den 10 april) på Idrottsplatsen

Kontaktperson: Sten Lindberg, tel. 076 814 00 15

Cykeltourer och Promenader: måndagar, kl.13.15 på Idrottsplatsen
Kontaktperson: Ylva Magnusson, tel. 204 43

Seniorsångarna:
Kontaktperson: Ulla Carlström, tel. 206 34 

Publicerades: 23 november 2017 Uppdaterades: 28 april 2018