Swish

Betala med Swish på månadsmötet

Det går nu bra att betala med Swish på t.ex. medlemsmöten. Lägg in Swishnumret 1233497070 som "Ny favorit" i telefonen så blir det lättare att betala varje gång.

Betalning kan också ske som tidigare till PlusGirot 57 90 23-3.

Betala innan mötet, betalningsmottagare Hans Tenggren, glöm inte skriva in ditt namn under "meddelande". Ta med telefonen och visa upp densamma på mötet.

Publicerades: 31 mars 2018 Uppdaterades: 10 maj 2018