Kommunala Pensionsrådet Helsingborg

  • 07 juli 2020

Kommunala Pensionärsrådet – KPR – är ett organ, som ger oss möjlighet att påverka äldreomsorgen i Helsingborg. GÖR ER RÖST HÖRD!

Kommunala Pensionärsrådet – KPR – är ett organ, som ger oss möjlighet att påverka äldreomsorgen i Helsingborg. Det gäller både äldreboende och hemtjänst, men även stadens miljö såsom trafik, trottoarer, bussar, hållplatser mm. Ordföranden för KPR i Helsingborg heter Björn Falkenström.

Du som önskar framföra idéer, klagomål eller något annat, som har betydelse för äldre, har möjlighet att framföra detta digitalt genom mailadressen
kommunala.pensionnarsradet@helsingborg.se

Publicerades: 07 juli 2020 Uppdaterades: 07 juli 2020