Upprop från revisorerna

  • 12 januari 2020

Till medlemmarna i SPF Seniorerna Kärnan.

Vi, valda revisorer i SPF Seniorerna Kärnan, skriver detta medlemsupprop.
Valberedningen i föreningen har avgått, eftersom det har kommit synpunkter på att några är jäviga.
Detta innebär att föreningen nu är utan valberedning inför det kommande årsmötet den 23 februari 2020 kl. 14.30 i Folkets Hus och därför behöver det komma förslag från de många positiva krafter som finns i föreningen om nya tänkbara ledamöter till styrelse, revisorer och även till en kommande valberedning.
Har ni förslag ring eller maila förslagen till
Börje Stolt 070 7 282 611 b.stolt@telia.com eller Arne Håkansson 070 6 284 516 arne@reduxinvest.se eller Jan Hult 070 8 437 858 janhult@gmail.com

Helsingborg 2020-01-10

Arne Håkansson Revisor i SPF Seniorerna Kärnan

Börje Stolt Revisor i SPF Seniorerna Kärnan

Jan Hult Revisorssuppleant

 

Publicerades: 12 januari 2020 Uppdaterades: 12 januari 2020