Ofrivillig ensamhet

Uppdaterades: 20 maj 2018 Skriv ut

OFRIVILLIG ENSAMHET

Man kan drabbas av ofrivillig ensamhet genom förlust av anhörig, att tvingas flytta, sjukdom eller olika fysiska hinder. Orsaker som inte kan förutses. Ensamheten medför risk för isolering, sämre hälsa och lägre livskvalité. Ensamheten kan också medföra sämre matvanor, ökad alkoholkonsumtion och död i förtid. Enligt socialstyrelsens beräkningsmodell har Helsingborg 5500 – 6000 personer 65+ som drabbats av ofrivillig ensamhet!

SPF Seniorerna i Helsingborg har beslutat att komplettera stadens insatser för att motverka denna ofrivilliga ensamhet.

Social verksamhet och verktyg för äldre

- Alla aktiva SPFare skall lära sig att uppfatta tecken på ensamhet. Detta kan genomföras med ett enkelt kursprogram genomfört föreningsvis med någon kompetent sakkunnig. Härigenom kan medlemmar "punktbevakas". - Många aktiva SPFare kan hjälpa till med transporter till olika aktiviteter - Enskilda medlemmar kan vara sällskap vid promenader eller fikastunder – hemmavid eller på lokal. Ovanstående är exempel på enskilda aktiviteter som kan ge nya vänskaper och därmed enkelt bidra till att bryta ensamheten. Ofrivillig ensamhet kan dock vara svår att upptäcka. För det behövs mer organiserad verksamhet.

Här följer fyra exempel:

1 Speeddating

2 Väntjänst och vänträffar

3 Vänkatalog

4 Trygghetsringning

 

Publicerades: 20 maj 2018 Uppdaterades: 20 maj 2018