Styrelsen

Uppdaterades: 19 februari 2019

Styrelsen 2018

Ordförande Siw Persson, 070-574 54 14
Vice ordförande Elisabeth Berggren, 070-547 22 46
Kassör/medlemsansvarig Anders Holmqvist, 070-944 58 58
Vice kassör/medlemsansvarig Bo Carlsson, 070-547 22 46
Sekreterare, Mildreid Larsson, 070-889 57 02
Klubbmästare Ulla Nyberg, 076-243 78 42
Webbredaktör Eva Norström, 073-674 62 59
Ledamot Sigbritt Gunnarsson Lundin, 070-834 35 26
Ledamot Marianne Holsby, 070-712 22 99
Ledamot Gunilla Lindgren, 070-348 32 32

Valberedningens ordförande Sven-Åke Hansson, 
070-6943818                    

Publicerades: 10 mars 2018 Uppdaterades: 19 februari 2019