Aktuell information

Uppdaterades: 21 oktober 2017 Skriv ut

Senaste nytt


Information från kommunala pensionärsrådet, KPR.
Här följer delar av det protokoll, som godkändes vid KPR den 19 september. Hela protokollet finns att läsa på Höganäs kommuns hemsida:

TRYGGHETSLARM:
Målet är att vara på plats inom 30 minuter efter att någon tryckt på sitt larm. Nyckelhantering och körtider kan försena. Trygghetslarmet besvarar numera dygnet runt i Malmö. Digitala lås med larm (vilket gäller alla lås) håller på att införas.

LÄKEMEDELSGENOMMGÅNG INOM ORDINÄRT OCH SÄRSKILT BOENDE:
1.Förenklad läkemedelsgenomgång 1 gång/år när man är över 75 år och har minst 5 läkemedel och/eller bekymmer med de läkemedel man har.
2. Fördjupad läkemedelsgenomgång i samverkan med läkare, sjuksköterska och apotekare för personer i ordinärt boende och har hemsjukvård eller bor på särskilt boende. Sjuksköterskan gör då en skattning tillsammans med patienten, som skickas till apotekaren som går igenom den och skickar ett svar till läkaren.

BREDBAND:
Boende på särskilt boende kan nu ansluta sig till bredband.

Politisk hearing den 28 september 2017:
PRO, RPG och SPF Seniorerna i Höganäs kommun hade bjudit in en representant från de åtta partierna i Höganäs kommun, M, S, L, C, V, Mp, KD, SD. Sju av de åtta var närvarande, då V lämnat återbud. Representanterna fick först svara på de 6 frågor som pensionärsorganisationerna skickat till dem och därefter fick publiken ställa frågor.
Frågorna:
1. Remissinstans - PRO, RPG och SPF Seniorerna vill vara remissinstans för att i god tid kunna påverka formella beslut som rör pensionärer.
2. Föreningslokaler – Det råder stor brist på föreningslokaler i hela kommunen. Vad gör partierna för att förbättra den dåliga situationen?
3. Hyror för föreningslokaler – Marknadshyror tillämpas vid uthyrning av lokaler till ideella föreningar. Vad gör partierna för att minska dessa kostnader för föreningarna?
4. Föreningsbidrag – Flera andra kommuner i nordvästra Skåne har utöver grundbidrag och bidrag per medlem även bidrag grundat på verksamhetsaktiviteter och hyresbidrag för lokaler. Är ditt parti berett att verka för en sådan utformning?
5. Naturområden i Höganäs kommun – Kommunens fyra stadsnära naturområden Ärtan och Bönan, Ekdunge, Strandbadsskogen och Lerbergsskogen är inte tillgänglighetsanpassade. Är ditt parti berett att medverka till att dessa områden blir tillgängliga för alla, även äldre och funktionsnedsatta?
6. Bostäder – Det råder brist på olika former av bostäder för pensionärer. Hur vill ditt parti åtgärda denna brist?
Recension av Siw Persson, ledamot i KPR: De politiska företrädarna var inte så raka och klara i sina svar som de närvarande pensionärerna (ett femtiotal) hade önskat få höra. Vi blev besvikna för de många svävande svaren. Detta gör att vi inom PRO, RPG och SPF Seniorerna i Höganäs kommun måste öka våra aktiviteter och strävanden att förbättra villkoren för över 25 % av kommunens invånare. Vi tar tacksamt emot tips och förslag på frågor till de fyra KPR-möten vi har varje år.
Siw Persson

Avgift för 2017
SPF Seniorerna Höganäs är anslutna till central uppbörd.
Inbetalningskort på 270:- skickas ut från förbundet.

Kommande Medlemsmöten
Se under SPF Höganäs Seniorernas program i menyraden på startsidan. Där hittar du det aktuella programmet för hösten 2017 och vintern 2018.

Publicerades: 25 januari 2017 Uppdaterades: 21 oktober 2017