2018

Uppdaterades: 10 mars 2018

Redogörelser från möten med KPR

SPF Seniorerna Höganäs
Hemsidan 2018

Kommunala Pensionärsrådet 1 mars 2018
Information om Boulebanan utomhus vid Blå Hallen
Denna kommer att vara kvar det närmaste året då reparation pågår i Blå Hallen och det är oklart om något blir klart under året. Önskemål framfördes från pensionärsorganisationerna om någon form av toalett vid utebanan.

Medborgardialog angående hamnen
Information från kommunen om medborgardialogen tisdagen den 6 mars på Tivolihuset samt möjlighet att via nätet komma med sina synpunkter.

Händelsen med stulna nycklar i Viken och vilka rutiner som finns idag
Information om de stulna nycklarna inom äldreomsorgen i Viken, hur konsekvenserna av denna
allvarliga inbrott hanterades, vilka lärdomar som följde samt hur rutinerna ser ut idag.

Hur många inom kommunen som är 65 plus
I slutet av 2017 hade Höganäs kommun 26131 personer folkbokförda varav 6885 personer, dvs. 26,3 % är över 65 år. I Höganäs är 26,1% över 65 år. Flest 65 plus finns i Mölle, 54,1% och minst i Mjöhult, 11,0%

Publicerades: 10 mars 2018 Uppdaterades: 10 mars 2018