Förmåner för dig som medlem i SPF

Uppdaterades: 14 januari 2021

Angående förmåner från IF och Skandia försäkringar se
www.spf.se.

SPF Förbundet
Box 22574, 104 22 Stockholm
Tel: 08-692 32 50
e-post: info@spfseniorerna.se

SPF Skånedistriktet
Västergatan 15, 243 31 Höör
Tel: 0413-291 14
e-post: spf.skane@telia.com

 

Publicerades: 29 januari 2020 Uppdaterades: 14 januari 2021