SPF Seniorerna Gamla Bjered

Uppdaterades: 14 januari 2021

Information om föreningen

Välkommen till SPF Seniorerna Gamla Bjereds hemsida. Här hittar du information, som du kan ha nytta av som medlem i vår förening.

Föreningen har också en Facebookgrupp som du når via länken SPF Seniorerna Gamla Bjered

Om du inte är medlem men önskar bli väljer du fliken Bli medlem.

SPF Seniorerna Gamla Bjered har ca 1 050 medlemmar. Föreningen tillhör Skånedistriktet av SPF Seniorerna och är en av de största föreningarna i distriktet. Vår föreningslokal är Medborgarhuset, Lundavägen 2, Bjärred.

Många medlemmars stora engagemang gör att föreningen kan erbjuda ett stort antal aktiviteter för medlemmarna. Vår målsättning är att kunna ha ett utbud som tilltalar så många som möjligt. Därför är det viktigt att du som medlem framför dina åsikter och idéer till oss i styrelsen.

Många av våra aktiviteter – spel, matlagning, vissa fysiska aktiviteter, data, foto, släktforskning m.m. äger rum i Medborgarhuset.

Föreningen har två typer av medlemsmöten: Temadagar och Månadsmöten Temadagarna är i Stora Salen i Medborgarhuset och Månadsmötena äger rum i Bergasalen. Det kostar 20 kr att delta i en Temadag och 40 kr att delta i Månadsmöte. Det serveras frukt vid Temadag och kaffe och kakor vid Månadsmöte.

OBSERVERA

Medlemsregistret för SPF Seniorerna Gamla Bjered
När ni får ny email adress eller nytt telefonnummer är det viktigt att anmäla det till vårt medlemsregister.
Det går också bra att ändra det själv om man går in på "Mina Sidor" på vår hemsida.

 

Publicerades: 06 november 2015 Uppdaterades: 14 januari 2021