Vill du engagera dig i arbetet inom föreningen?

Nya funktionärer

För SPF Seniorerna Gamla Bjered är det angeläget att kunna erbjuda sina 1 000 medlemmar ett omfattande och varierat program. För att kunna leverera detta krävs kontinuerligt omfattande insatser från styrelsen och från många engagerade funktionärer som tar ett mycket stort ansvar inom sina olika områden.Tack vare att många medlemmar uttrycker sin glädje och tacksamhet för att föreningen erbjuder ett intressant program med många olika aktiviteter får vi alla positiv energi till att fortsätta jobba ideellt! 

Flera av dem som arbetar inom olika områden har under en lång följd av år lagt ner mycket arbete i föreningen och vissa känner – med all rätt - att man behöver minska sitt engagemang. Vi vill därför ställa frågan till dig som är medlem:

  • Kan du tänka dig att engagera dig i någon del av SPF:s verksamhet?

Är du intresserad tar du kontakt med Annette Jörgensen (ordf), annette.jr@telia.com mobil 0708-223720 eller med Christina Hedlund (sekr), ninnahedlund@gmail.com mobil 0708-359059. Vi vill gärna träffa er som är intresserade vid en fika och prata mer om vad vi behöver hjälp med och vad ni är intresserade av att bidra med.

Det är tillsammans vi skapar en bra förening och när vi delar på uppgifterna blir det ännu roligare och mindre betungande!

Välkomna att höra av er!

Styrelsen
SPF Seniorerna Gamla Bjered