Aktuell kalender våren 2022

Översikt - medlemsmöten, resor m.m.

 

Genom att kliclka på länken nedan får du en överblick när det gäller medlemsmöten, resor. söndagsfika mm. Du ser också när och till vem du ska anmäla dig. Kalendern äör uppdtaerad med hänsyn till de ändringar som gjorts p.g.a. nya restriktioner.

Våren 2022