Påminnelse/förtydligande

Inför årsmötet den 23 februari

Vårt årsmöte närmar sig! Ett årsmöte utan att vi ses och utan att vi - som vi brukar - kan njuta av fastlagsbullar, körsång och trevlig gemenskap. Vi hoppas alla att vi snart kan träffas fysiskt och komma igång med "vanliga" aktiviteter.

I kallelsen, som alla medlemmar har fått del av via mail, i brev och via hemsidan, har vi försökt beskriva hur årsmötet praktiskt ska gå till. Precis som vid fysiska årsmöten är det viktigt att alla medlemmar har möjlighet att ta del av årsmöteshandlingar och har möjlighet att göra sin röst hörd när det gäller de olika valen och att ge synpunkter på föreningens verksamhet och ekonomi.

Den 9 februari läggs årsmöteshandlingarna ut på hemsidan. De kommer också att kunna hämtas i pappersform på Medborgarhuset mellan kl. 10.00 och 13.00 samma dag.
En av årsmöteshandlingarna är föredragningslistan där du ser vilka punkter som ska tas upp vid årsmötet. Av den framgår också förslag till ordförande och sekreterare vid årsmötet och förslag till justeringsmän. Årsmöteshandlingarna innehåller också valberedningens förslag till olika poster och styrelsens förslag till valberedning samt handlingar rörande föreningens verksamhet och ekonomi under 2020 och förslag till budget för år 2021.

Om du har ytterligare namnförslag du vill lyfta fram måste du göra det senast den
16 februari för att förslagen ska kunna beaktas vid årsmötet. Samma sak gäller om du har synpunkter på det övriga innehållet i årsmöteshandlingarna.

Det finns tre alternativ att lämna ditt/dina förslag eller synpunkter:
• Maila till spf.bjarred@gmail.com
• Lägga dem i föreningens brevlåda vid Medborgarhuset
• Skicka dem till SPF Gamla Bjered, Lundavägen 2, 23737 Bjärred.

Du kan delta i röstningsförfarandet på två sätt. Observera att det i samband röstningsförfarandet den 23 februari inte finns möjlighet att komma med nya förslag:

Alternativ 1
En länk till ett röstningsformulär skickas till dig via mail kl. 13.00 den 23 februari. Du klickar på länken och fyller i formuläret på din dator/laptop/platta eller smartphone. Det är ett enkelt formulär med en fråga på varje sida. Frågorna följer exakt föredragningslistan. Du klickar i den ring/ruta som du väljer och klickar sedan i rutan Nästa. När du kommer till sista sidan och har svarat på sista frågan finns det en ruta där det står Skicka. Du klickar på den och då är din röstning avslutad vilket den ska vara senast kl. 16.00.

Om du får problem att genomföra röstningen ringer du Annette Jörgensen, 0708 22 37 20.

Vår förhoppning är att ni är många som vill använda er av den digitala möjligheten att rösta. För att säkerställa utskicket av det digitala röstnings-formuläret vill vi att du som vill rösta på detta sätt anmäler dig senast den 16 februari till Christina Hedlund, ninnahedlund@gmail.com , tel. 070-835 90 59 eller till Gun-Britt Ohlsson, ohlssongb@hotmail.com , tel. 070-670 64 43.

Alternativ 2
Du är välkommen till Medborgarhuset den 23 februari mellan kl. 13.00 och 16.00 för att fylla i ett utskrivet omröstningsformulär. Styrelseledamöter är på plats för att svara på frågor. Vi tillhandahåller handsprit och munskydd och ordnar eventuella köer!!

 

Det är vår förhoppning att så många medlemmar som möjligt kan delta i årsmötet på detta sätt.

Har ni frågor om årsmötets genomförande är ni välkomna att höra av er till ordföranden Annette Jörgensen via 070 – 822 37 20 eller via mejl annette.jr@telia.com