Tisdagen den 31 maj kl. 14.00 i Medborgarhuset

Socialnämnden informerar

Socialnämndens ordförande Susanne Borgelius och förvaltningschefen Emma Pihl berättar om kommunens resa mot en riktigt bra äldreomsorg och andra aktuella frågor inom kommunen.
Anmälan till Annika Helsing Persson fr.o.m. den 20 maj annika.helsingpersson@gmail.com,  tel.070- 686 79 80