Tisdagen den 26 april kl. 14.00 i Medborgarhuset

Specialistläkaren Johannes Luoto

Specialistläkare i Geriatrik Johannes Luoto kommer att ta upp ett tema om äldre och läkemedel.T.ex. varför reagerar en äldre kropp annorlunda på läkemedel - hur en del läkemedel krockar med andra läkemedel - biverkningar - varför blir det annorlunda för äldre med bland annat flera diagnoser samt vilka vaccinationer är viktiga för vår generation. 

Anmälan mellan den 19-22 april  till Annette Jörgensen,
annette.jr@telia.com tel. 070-822 37 20