Fredagen den 18 februari kl. 14.00 i Bergasalen - FLYTTAT TILL DEN 6 APRIL

Årsmöte 2022

Årsmöte med parentation över medlemmar som avlidit. Vi hoppas också att SPF-kören Stämbandet medverkar.

Motioner ska lämnas till styrelsen senast fyra veckor före årsmötet. Handlingar som ska behandlas finns tillgängliga på hemsidan och i anslutning till SPF-lokalen i Medborgarhuset senast två veckor före årsmötet dvs senast den 4 februari.

Särkild kallelse går ut den 2 mars.

Anmälan från den 7 mars till Eva Påhlsson tel. 073-541 34 30,  e.pahlsson@outlook.com