Protokoll 2019-11-08

Uppdaterades: 22 november 2019

Månadsmöte SPF Flyingebygden 8/11 2019

Anita hälsade 20 glada medlemmar välkomna.

Till att justera dagens protokoll valdes Thore Brandt.

Vi påmindes om konserten i Harlösa kyrka den 13/11 klockan 14.00.

20/11 visas Hissvägraren på Församlingshemmet, biljetter finns på biblioteket, kostar 50:- för medlem i föreläsningsföreningen,annars 100:-

Anita uppmanar oss att vaccinera oss mot influensan, det kan man göra på Brahehälsan den 21/11.

På biblioteket är det Mindful-advent den 28/11 mellan 18.00-19.00 det är Christel Lilja från Ny-insikt som är på besök.Det är gratis men ska anmälas till biblioteket.

4/12 Blir vi hämtade i Flyinge kl.12.15 för färd mot Helsingborg och flytande julbord.GLÖM INTE PASS.

Till nästa månadsmöte kommer Far och son, då blir det allsång...

Anita tackade för oss och avslutade mötet.

Efter gratis-kaffet med läckra Wienerlängder blev vi upplyfta av skånsk sång och humor av den oförglömlige Tommy Lindskog, och helgen fick en bra inledning.

Gårdstånga 11/11 2019

Anita Andersson ordförande, Margareta Holmgren sekreterare, Thore Brandt justeringsman

Publicerades: 22 november 2019 Uppdaterades: 22 november 2019