Säkerhetsdag iEslöv

Uppdaterades: 11 oktober 2018

Säkerhetsdag 9 oktober 2018

Räddningstjänst Syd, Britt-Marie Andersson stod för initiativet. Eslövs Kommun PRO, SPF Seniorerna och SKPF medverkade i planeringen samt fanns tillhands under dagen.

Programmet hade ett rikt utbud med föreläsare och utställare. Temat var en säkrare vardag med Brandskydd med släckövningar, Fallprevention, Nyttan med att röra sig, Förebyggande av brott, Kognitiv svikt/ minnessvikt, Hjärt-lung räddning.

Bland utställarna hittade vi Eslövs kommun, Räddningstjänsten, Polisen, Ambulansen, Apoteket, Demensteamet, Hörselvård, Sparbanken Skåne, Attends och pensionärsorganisationerna. En mycket intressant dag hade vi.

Anita 

Publicerades: 11 oktober 2018 Uppdaterades: 11 oktober 2018