Reportage från Gökottan

Uppdaterades: 31 maj 2018

Årets Gökotta firade vi med att samlas vid Utsikten intill Harlösa kyrka. Där hade vi en bedårande utsikt över Fågelriket.En kall vind förtog inte stämningen när vi packade upp våra frukostkorgar.

 • Sven pekar och berättar
 • En fantastisk utsikt
 • Gaveln mot kyrkan
 • Välkomna in i Donationshuset
 • Museum
 • Murstock med spisarna
 • Sven pekar och berättar
 • En fantastisk utsikt
 • Gaveln mot kyrkan
 • Välkomna in i Donationshuset
 • Museum
 • Murstock med spisarna

Sven Stridsberg, Harlösaseniorernas ordförande, mötte upp och berättade om bygden. Vi fick veta, att här är det förutom en stor artrikedom av fåglar, Sveriges finaste fjärilsmarker.

Harlösa donationshus är ett byggnadsminne, ägs och förvaltas av en stiftelse. Entusiastiska Harlösabor sköter huset och håller öppet för visning. Två lägenheter är iordningställda, den ena visar en bostad från 1800-talet och den andra från 1940-talet. Andra halvan av huset är museum med många intressanta föremål, skänkta av byborna. Sven berättade att donationshuset byggdes 1823-24, för att sörja för de anställda på Hjularöd och Harlösa säterier som av ålder eller sjukdom inte längre kunde arbeta. Standarden här var bättre än i dåtidens fattigstugor. Huset kunde inrymma åtta personer, två i varje rum. Huset är gediget byggt med fyra lägenheter och en central skorsten för spisar och bakugn. Det fanns tillgång till trädgårdsland och uthus för husdjur. Placeringen var mitt i byn nära kyrkan och prästgården, det var meningen att det skulle synas.

Huset användes fram till 1970, då den siste som uppbar stöd från Harlösagården flyttade till Ölyckehemmet i Löberöd.Efteråt fick huset förfalla men räddades av stiftelsen som nu lägger ner avsevärt arbete på att bevara denna kulturhistoriskt intressant byggnad.

Publicerades: 29 maj 2018 Uppdaterades: 31 maj 2018