Livets museum

Uppdaterades: 22 april 2018

Livets museum- en medicinhistorisk upplevelse som berättar hur kroppen fungerar.

Museet är inrymt i kulverten mellan gamla och nya sjukhuset.

En lokal på 130 meter lång och 3 meter bred ovan jorden. Kanske världens långsmalaste museum. Region Skåne, Kulturen och Sydsvenska Medicinhistoriska föreningen samverkar för att driva projektet.

Museet är en naturlig knutpunkt för kunskap och information kring medicinhistoria med nära kopplingar till aktuell forskning. Flera viktiga medicinska upptäckter och utvecklingar har gjorts i Lund. T.ex. Pacemaker, konstgjord njure, respirator, ultraljudsundersökningar.

Här fick vi på ett mycket pedagogiskt sätt ta del av kunskaper om kroppens funktioner. Att vi hade med oss en trevlig och kunnig guide förhöjde det hela. Detta var ett besök som vi hade stor behållning av, ett museum för både barn och vuxna.

Publicerades: 22 april 2018 Uppdaterades: 22 april 2018