Studiecirklar

Uppdaterades: 23 december 2019

Våren 2020

PÅGÅENDE STUDIECIRKLAR
Bokcirkel                                  Bodil Berggren            0709-23 41 18
Datorns möjligheter                  Ingrid Lindegren         0708-57 22 92
Frågesport: Hjärnkoll                Göran Önnevall          0707-23 09 32
Klassisk jazz                             Jan Rasmusson         0702-67 54 03
Kulturhistoria                             Gertie Svensson        046-20 11 17
Linedance                                  Kristina Åkerman       0706-46 43 10
Mat - och vinkunskap                 Lars-Göran Karlsson 0709-43 68 25
Skapande dramatik                    Elisabet Timberg        0737-66 98 17

PLANERADE STUDIECIRKLAR
Hjärt-Lungräddning/hjärtstartare
Mat och vin
Trafikkunskap
Ögat och dess sjukdomar 

Studieombud:  Anne-Marie Andersson, annmarie.n.a@gmail.com, 0763-05 85 35

Studiecirklar och kulturprogram sker i samarbete
Studieförbundet Vuxenskolan

                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

Publicerades: 27 december 2016 Uppdaterades: 23 december 2019