Studiecirklar

Uppdaterades: 28 juni 2019

Hösten 2019

PÅGÅENDE STUDIECIRKLAR
Bokcirkel
Datorns möjligheter
Frågesport: Hjärnkoll
Klassisk jazz
Kulturhistoria
Linedance
Mat - och vinkunskap
Skapande dramatik

PLANERADE STUDIECIRKLAR
Bridge, nybörjarkurs
Elutrustning och elarbeten i hemmet
Hjärt-Lungräddning
Trafikkunskap
Ögat och dess sjukdomar ("Den lilla boken om synen")

Studieombud: vakant

Studiecirklar och kulturprogram sker i samarbete
Logo Vuxenskolan

                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

Publicerades: 27 december 2016 Uppdaterades: 28 juni 2019