Matlagning Herrar

Uppdaterades: 22 maj 2020

Välkommen

Matlagning för herrar hösten 2020 börjar ..........
Plats: Gläntanskolan, Björka. Tisdagar kl 18-21.
Kontakt: Tommy Larsson Tel. 0707-726 376

Publicerades: 10 november 2017 Uppdaterades: 22 maj 2020