Canasta Grupp 1

Uppdaterades: 13 december 2020

Välkommen

1Grupp 1 Vi spelar våren 2021 i Riksbygges festlokal på                                         Mercuriusgatan 28  när vi får lov av Folkhälsomyndigheten                                        Tid: 13,30-16,00 Eget kaffe medtages.                                                                        Lokalfrågor Siv o Bo Dahlvid tel 042-13 97 96
Kontakt: Lena Ekdahl Tel.0702- 88 72 21                                                               


Publicerades: 10 november 2017 Uppdaterades: 13 december 2020