Canasta Grupp 1

Uppdaterades: 23 september 2020

Välkommen

Grupp 1 Vi spelar hösten 2020 i Riksbygges festlokal på                                         Mercuriusgatan 28  från 29 sep t.o.m 24 november                                                 Tid: 13,30-16,00 Eget kaffe medtages.                                                                        Lokalfrågor Siv o Bo Dahlvid tel 042-13 97 96
Kontakt: Lena Ekdahl Tel.0702- 88 72 21                                                               


Publicerades: 10 november 2017 Uppdaterades: 23 september 2020