Canasta Grupp 1

Uppdaterades: 16 december 2019

Välkommen

Grupp 1 Spelar våren 2020 i Björka kyrka tisdagar varje vecka från 14 januari t.o.m 7 april            Tid: 13,30-16,00
Kontakt: Lena Ekdahl Tel.0702- 88 72 21                                                               


Publicerades: 10 november 2017 Uppdaterades: 16 december 2019