Canasta Grupp 1

Uppdaterades: 22 maj 2020

Välkommen

Grupp 1 Vi hoppas kunna spela hösten 2020 i Björka kyrka tisdagar varje vecka  från 8 sep t.o.m 24 november         Tid: 13,30-16,00
Kontakt: Lena Ekdahl Tel.0702- 88 72 21                                                               


Publicerades: 10 november 2017 Uppdaterades: 22 maj 2020