Uppdrag från årsmöte 2018 - 2019

Uppdaterades: 29 juni 2020

2020


Kommunala Pensionärsrådet KPR
Ordinarie: Gunilla Linghoff 0705-745728
gunilla-linghoff@telia.com
Karin Sörensson 0706-839150


Valberedning
Sammankallande: Christian Björkwall 0705-458807
Birgitta Brink
Uno Henningsson
Kjell Ilerup
Majvi Ekenberg


Programkommittéen
Synpunkter och programförslag mottages gärna av:
Karin Aurell Paulsson 0705-450693
kpaulsson@hotmail.com
Christian Björkwall 0705-458807
Uno Henningson 0709-422724
Lillemor Huss 0738-168438
Reseansvariga
Karin Leu 0707-102292
karin.leu@telia.com
Revisorer
Ordinarie Ingvar Andreasson 0769-421220
iandreasson@hotmail.se
Per-Göran Holgersson 0431-72259
per@pgholgersson.com
Ersättare Olof Sundgren

Publicerades: 24 januari 2017 Uppdaterades: 29 juni 2020