Styrelse, funktionärer, kontakter

Uppdaterades: 18 december 2020

STYRELSEN BESTÅR AV SEX LEDAMÖTER

Ordförande
Hans Aldenberg, Landskrona
Mobil: 070-582 61 64, mail: aldenberghans@gmail.com

Vice ordförande
Lars-Eric Hansson, Glumslöv
Lars-Eric är dessutom ansvarig för Medlemsregistret
Mobil: 070-610 50 69, mail: larseric.hansson@yahoo.se

Kassör
Lars-Eric Hansson, Glumslöv
Mobil: 070-610 50 69, mail: larseric.hansson@yahoo.se

Sekreterare
Anita Degler, Glumslöv
Mobil: 076-197 21 06, mail: anita_degler@hotmail.com

Lotteriansvarig
Britt-Marie Olsson, Landskrona
Mobil: 070-312 14 70, mail: brittmarie.olsson1946@gmail.com

Studieansvarig
Vakant

Reseansvarig
Lars-Eric Hansson, Glumslöv
Mobil: 070-610 50 69, mail: larseric.hansson@yahoo.se

Suppleant
Sten-Ove Svegin, Landskrona
Mobil: 070-643 05 90, mail: sten-ove.svegin@tagerup.nu

ÖVRIGA FUNKTIONÄRER

Webansvarig
Ann-Kristin Pettersson
Mobil: 072-717 33 57, mail: ankipson47@gmail.com

Friskvårdsansvarig
Kerstin Rystedt
Mobil: 073-222 24 81, mail: kerstin@rystedt.se

Boule måndagar kl. 13-15
Hans Aldenberg
Mobil: 070-582 61 64, mail: aldenberghans@gmail.com

Teaterombud
Diana Persson
Mobil: 070-770 04 53, mail: dianapersson49@gmail.com

Programkommitté
Vakant, sammankallande
Elisabeth Pahle
Mobil: 076-860 35 96, mail: elisabeth.pahle@live.se
Ann-Kristin Pettersson
Mobil: 072-717 33 57, mail: ankipson47@gmail.com
Kerstin Rystedt
Mobil: 073-222 24 81, mail: kerstin@rystedt.se

Revisorer
Enzio Pettersson
Mobil: 070-530 94 79, mail: enzio.pettersson@gmail.com
Ronnie Persson
Mobil: 070-672 02 38, mail: ronnie.persson424@gmail.com

Valberedning
Bertil Persson - ordförande, tfn: 0418-709 96
Övriga: Kurth Gustafson, tfn: 0418-709 06 och
Enzio Pettersson, mobil: 070-530 94 79

Åter till överst på sidan

Publicerades: 17 februari 2020 Uppdaterades: 18 december 2020