2020-02-12 Årsmöte

 

På årsmötet var ca 50 personer närvarande.
Christer Christensson valdes som ordförande för årsmötet.

Ingrid Wallin och Anders Lundquist avtackades efter flera år som vice ordförande respektive kassör. 

Avgående ordföranden Lars-Eric Hansson och den nye ordföranden Hans Aldenberg.

Konstituerande sammanträde strax efter årsmötet.

 

Åter till överst på sidan