2019-02-13 Årsmöte

Uppdaterades: 20 juli 2020

Chister Christensson valdes som ordförande för mötet.

Ann-Kristin Pettersson fick blommor i egenskap av kökschef.

Ulla Persson avtackades efter många år i Festkommittén.

Ove Åkesson avtackades efter sex år som sekreterare.

En udda företeelse! Medlemmar köar för att få faktura på medlemsavgift 2019.

Avslutar med två bilder från styrelsens konstituerande sammanträde, som följde strax efter årsmötet.

Åter till: Överst på sidan

Publicerades: 14 februari 2019 Uppdaterades: 20 juli 2020