Länkar

Du går ur en länk genom att t.ex. klicka på krysset i övre högra hörnet och sedan välja "Stäng aktuell flik".