Inställda och uppskjutna aktiviteter p.g.a. Corona-viruset

  • 20 mars 2020

Av omsorg om våra medlemmar har vi ställt in eller skjutit upp april månads aktiviteter.

  • Månadsmötet 6 april är inställt.
    Henrik Widegren kommer i stället på november-mötet.

  • Helsingborg Runt den 14 april är uppskjuten till den 6 oktober.

  • Turan den 22 april är uppskjuten, tidpunkt meddelas senare.

Publicerades: 20 mars 2020 Uppdaterades: 27 mars 2020